Prezentare

Adjectivul "de basm" nu ar putea defini la fel de bine un alt oraș. Odată ce ați pătruns în citadelă, vă veți simți de parcă ați fi făcut o călătorie înapoi în timp. Din Piața Cetății, Strada Școlii se îndreaptă către sud spre "Scara acoperită", o scară din lemn acoperită... Scara datează din 1662 și a fost construită pentru elevii care frecventau Școala Germană, liceul de azi.

Fortăreața din secolul al XIII-lea a Sighișoarei este situată în mijlocul orașului modern din vale, părând să plutească deasupra acestuia. Construită după înfricoșătorea invazie tătară din 1241-1242, ea adăpostește școli, biserici, muzee, primăria și hoteluri. Citadela este, de fapt, o parte perfect funcțională a orașului. În a nii de apogeu, fortăreața dispunea de 14 turnuri și bastioane (din care au rămas nouă) și trei rânduri concentrice de ziduri de apărare. Două porți păzesc intrarea în citadelă, una la răsărit si alta la apus.

image
Scurt istoric

Existența unui învăţământ în Sighişoara este pomenită prima data într-un document din anul 1522 în care este vorba de un „rector scholae" cu gradul academic de „baccalaureus" căruia Consiliul orăşenesc din Sighişoara i-a dat o haina în valoare de patru guldeni pentru meritele sale, „ca sa-şi dea silinţa cu junii:" învăţământul la Sighişoara este însă cu siguranţa mai vechi, deoarece în perioada 1445 - 1522 au studiat în mod dovedit 95 de studenţi sighişoreni la Viena care trebuia să-şi primească pregătirea preuniversitară la Sighişoara. Exista atunci probabil o şcoală latina în acest oraş. Aceasta şcoală latina, în documente numita „Şcoala veche" („Alte Schull") sau „Schola Maioris" era în curtea parohiei evanghelice de azi. Abia în 1607 ea a fost dislocată în vârful dealului împădurit care se ridica în mijlocul oraşului şi unde se aflau deja impunătoarele edificii ale Bisericii din Deal, Turnul Cositorarilor şi Turnul Aurarilor. Aceasta a fost ora de naştere a liceului din Sighişoara! Dar în curând noua clădire care avea mai mult caracter şi rol de apărare nu mai satisfăcea cerinţele învăţământului, şi deja în 1619 primarul Martin Eisenburger a dispus construirea unei noi clădiri („Naye Schull", „Şcoala Noua" - actuala clădire anexa) pe care s-a înscris: „Schola Seminarium Reipublicae" 1619 (Şcoala — o pepiniera a comunităţii" 1619). Aceasta clădire găzduia un auditoriu boltit cu frumoase fresce şi. de asupra, patru cămăruţe ca locuinţe pentru dascăli.

Pentru a uşura urcarea dificilă în Dealul Şcolii mai ales în lunile de iarnă, în 1654 a fost construită Scara acoperită, „Scara Elevilor" („Schülertreppe") care atunci avea „în jur de 300 trepte" (azi 176). La insistențele rectorului Johann Mild, în (1783)1792 a început construcţia unei noi clădiri pentru liceu. S-a ridicat o clădire cu două nivele pe care s-a înscris pe frontispiciu: „PATRIAE FILIUS VIRTUTI PALADIQUE SESE VOVENTIBUS SACRUM“ („Fiilor patriei care s-au dedicat virtuţii şi ştiinţei - un loc sacru"). Literele mai înalte din acest text considerate numere romane şi însumate dau drept cronograma, anul 1793. Şcoala din Deal a fost în secolul al XIX-lea şi mai ales în a doua jumătate „instituţia şcolară de frunte a saşilor", o şcoală de referinţa (după prof. dr. Paul Philippi).
Şcoala a avut nişte dascăli extraordinari care au avut şi norocul ca au fost conduşi de trei directori care ulterior au fost episcopi ai Bisericii evanghelice luterane la Biertan şi apoi la Sibiu (1843-1867 Georg Paul Binder, 1867-1893 Georg Daniel Teutsch, 1893-1906 Friedrich Müller, urmaţi apoi de Friedrich Teutsch, 1906-1933, fiul lui G. D. Teutsch) care timp de aproape un secol au influenţat hotărâtor destinele saşilor din Ardeal. Şcoala a dispus atunci de personalităţi de oameni de ştiinţa, pedagogi şi de artă bine cunoscute şi în afara școlii (Joseph Haltrich, Michael Albert, Richard Schuller, Johann Wolff, şi mai târziu Heinrich Hohr, Karl Roth, Julius Hollitzer, Hans Markus, ş. a.) Personalitatea cea mai cunoscută pe plan internaţional care a fost elev şi dascăl în Liceul Episcopul Teutsch (cum se numea liceu! Începând din 1901) a fost Hermann Oberth, tatăl tehnicii rachetelor şi zborurilor cosmice.

În 1901 clădirea școlii a fost reconstruită şi supraetajată, obţinând înfăţişarea de astăzi şi numele celui mai renumit director al ei, Bischof-Teutsch-Gymnasium, pe care 1-a purtat pînă în 1948, la Reforma învăţământului. Şcoala a fost un liceu de băieţi în care, şi datorită internatului foarte bun (Casa Albert), veneau elevi din toată țara, un mare număr dintre ei chiar şi din Banat.
Trebuie subliniat ca Școala din Deal a avut porţile totdeauna deschise pentru toţi care au dorit să înveţe aici. Câteva exemple de personalităţi marcante care au urmat acest liceu: Zaharie Boiu, Ilarie Chendi, Remus Răduleţ, Heinrich Blau şi mulţi alţii.

Reforma învăţământului din 1948 a transformat liceul de băieţi în Școală Pedagogică Mixtă cu Limba de Predare Germană. Aceasta scoală, formată prin unificarea Școlii Normale evanghelice de băieţi din Sibiu cu Scoala Normală evanghelică de fete din Sighişoara, a produs pînă în 1955 generaţii de excepţie de învăţătoare şi învăţători pentru şcolile germane din toată țara. Mulţi dintre absolvenţii ei au devenit directori de școli şi chiar inspectori şi activişti culturali. În 1956 Școala din Deal a fost transformată în Liceul Teoretic nr. 3. În 1959 clasele 1-7 au fost transferate la Liceul de Fete de atunci şi un rând de clase române de liceu de aici a fost transferat la Școala din Deal.
În 1972, cu ocazia sărbătoririi a 450 de ani de la prima atestare documentară școala a primit numele fostului elev, dascăl şi director al ei: Joseph Haltrich. În 1977 Liceul Joseph Haltrich a devenit liceu industrial, păstrând însă şi clase de matematică-fizică. Din 1990 Liceul Joseph Haltrich este din nou liceu teoretic cu clase de matematică- informatica, umaniste şi biologie-chimie. În urma exodului masiv al populaţiei săseşti, în toamna anului 1990 resturile claselor 1-8 germane au fost comasate în doua clădiri din Cetate , la internat şi pe strada Bastionului. De atunci școala are câte 2 clase 1-8 cu limba de predare germană şi câte 5 clase 9-12, trei cu limba de predare română şi două cu limba de predare germană. Din 2002 toate clădirile Liceului Joseph Haltrich au fost exemplar reparate şi modernizate cu fonduri de la Fundaţia Hermann Niermann din Düsseldorf.

Hermann Baier, "400 de ani Școală pe Deal", 2007

Misiunea școlii

"O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE!"

Ofertă educațională

În cadrul ciclului liceal elevii pot opta pentru următoarele profile - specializări:

 • Profil Real; Specializarea Matematică-Informatică; Limba de predare, Română
 • Profil Real; Specializarea Științele Naturii; Limba de predare, Română

În cadrul unității noastre elevii studiază limba germană - ca limbă maternă - începând cu clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a. Toți elevii promovați pot participa la examenele DSD II, iar mulți participă și la olimpiadele de specialitate. Liceul Teoretic ”Joseph Haltrich,” este centru de examinare pentru Atestatul de limba germană DSD II (Deutsches Sprachdiplom), echivalent a nivelului european B2 / C1, nivelul acordat este conform Cadrului European de Referinţă pentru limbi străine, iar atestatul este recunoscut la nivel naţional şi internaţional.

Examenul este gratuit pentru elevii liceului.
Probele de examen sunt:

 • Probă de înţelegere a textelor scrise (LV) şi audiate (HV), precum şi de producere de mesaje scrise (SK) – începutul lunii decembrie. Lucrările sunt corectate în germania.
 • Probă orală – elaborarea unei prezentări orale pe baza unor elemente date la prima vedere (MK1) şi prezentarea proiectului (mapei), conceput cu câteva luni înainte.
 • Comisia de examinare orală e formată din profesori din cadrul liceului şi un consilier din germania.
Înscrierea se face în clasa a XI – a. Rezultatele oficiale şi înmânarea diplomelor se face în luna mai.
Persoană de contact: Prof. Diaconu Simona. Examenul este coordonat de ZfA şi supravegheat de consilierul regional.
Mai multe informaţii: Prezentarea examenului DSD II. - Das Deutsche Sprachdiplom (DSD)
Prezentarea școlii - Schulporträts.

Elevii pot opta pentru următoarele profile - specializări:

 • Profil Real; Specializarea Matematică-Informatică; Limba de predare, Germană
 • Profil Real; Specializarea Științele Naturii; Limba de predare, Germană
 • Profil Uman; Specializarea Filologie; Limba de predare, Germană

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier adecvat, materiale didactice specifice și echipamente I.T.

Profesorii
 • Dir.Prof. Mălăncrăvean Ovidiu Dumitru
 • Dir. Adj. Diaconu Simona, secția germană, nivel studii: superioare
 • Bartalus Tiberiu, secția germană, nivel studii: superioare
 • Biro Dalma, nivel studii: superioare
 • Bleahu Simina-Oana, nivel studii: superioare
 • Bodnariuc Teodor, secția germană, nivel studii: superioare
 • Cismas Manuela-Silvia
 • Cloțan Marius-Lilian, nivel studii: superioare
 • Coman Ligia-Eugenia, secția română, nivel studii: superioare
 • Dunduc Angela, nivel studii: superioare
 • Farkas Attila, secția germană, nivel studii: superioare
 • Feldmann Jörg, secția germană, nivel studii: superioare
 • Fröhlich Maria-Karola, nivel studii: superioare
 • Ghiță Daniela, nivel studii: superioare
 • Ghimpu Meda-Maria, secția germană, nivel studii: superioare
 • Klusch Loredana, nivel studii: superioare
 • Laurențiu Daniela, nivel studii: superioare
 • Mușunoi Daniela, nivel studii: superioare
 • Mustață Gelu, nivel studii: superioare
 • Negulescu Mihai, nivel studii: superioare
 • Nicula Simona
 • Nistor Alina, nivel studii: superioare
 • Oltean Anca, nivel studii: superioare
 • Gyerkes Mădălina, nivel studii: superioare
 • Oprea Andreea, secția germană, nivel studii: superioare
 • Peleșca Alina, nivel studii: superioare
 • Peter Bogdan, nivel studii: superioare
 • Pop Claudiu, nivel studii: superioare
 • Pușcaș Ana, nivel studii: superioare
 • Șandru Ana-Cornelia, nivel studii: superioare
 • Șerban Amalia, nivel studii: superioare
 • Șomlea Rozalia, nivel studii: superioare
 • Șoneriu Monica-Ioana, nivel studii: superioare
 • Stan Mihaela, nivel studii: superioare
 • Stratan Geanina-Cornelia, nivel studii: superioare
 • Suciu Elena, nivel studii: superioare
 • Suciu Ioana-Veronica, nivel studii: superioare
 • Suciu Ramona, nivel studii: superioare
 • Vartopeanu Aureliana, secția germană, nivel studii: superioare
 • Vlad Livia, nivel studii: superioare
 • Zaharie Stroian, nivel studii: superioare
 • Zikeli Andreea, secția germană, nivel studii: superioare
 • Martiniuc Teodora, consilier școlar, nivel studii: superioare
 • Ambrus Atila, informatician, nivel studii: superioare
 • Balu Oana-Maria, contabil, nivel studii: superioare
 • Buda Cristina-Ioana, bibliotecar, nivel studii: superioare
 • Henning Corina, secretar,nivel studii: superioare
 • Iuga Mariana-Letiția, secretar, nivel studii: superioare
 • Mihai Monika-Petra, laborant, nivel studii: superioare
 • Solomon Sorina-Daniela, pedagog, nivel studii: superioare
 • Țîncu Viorica, supraveghetor, nivel studii: medii
 • Varodi Maria, administrator, nivel studii: superioare
 • Au fost profesori la liceu:

 • Hajdu Csaba
 • Sechel Celita
 • Constantin vasile
 • Baias Maria
 • Ilie Ștefan
 • Manea Cezar
 • Baier Lieselotte-Christa
 • Cismaș Felicia
 • Manea Cezar
 • ✞ Cojocaru Otilde-Mariana
 • ✞Drăgan Radu
 • Hurubian Ioan
 • Maier Florica
 • Maier Mircea
 • Wolf Arcadie-Iosif
Baza materială
 • trei clădiri renovate exemplar în cadrul cetății medievale
 • cantină
 • internat
 • trei laboratoare de informatică, laborator de chimie, laborator de fizică
 • sală festivă
 • sală de conferințe
 • bibliotecă
 • sală de sport
Date statistice

Statistica examenului de bacalaureat defalcat pe limbi de predare și profil.
Diagramă interactivă, click pe legendă!Statistci generale.

image

Olimpiada de Limba și Literatura Germană - Maternă

Etapa națională

Sighișoara, 18 – 21 Aprilie 2017

"Durch die Schultüren strahlt der Morgenstern.", St. L. Roth


Internatul Haltrich (Str. Cositorarilor Nr.12).

Internatul "Casa Gaudeamus" (Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 2).

"Centrul Educaţional Interetnic" (Str. Bastionului Nr. 4-6).

Profesorii desemnați din partea conducerii liceului vor contacta profesorii însoțitori pentru informații legate de primirea comisiilor.

Organizatori

Ministerul Educației Naționale

Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Primăria Sighișoara

Sponsori

   
Hotel Sighișoara, Fundația Lions, Rotary Club,
Cesiro, Coralia, Carnicomp,
Konsta-Splendid, Forumul German Tg. Mureș, Parohia Evanghelică,
Filotib, Cableteam, Hochland, Asociația Mioritics,
I.I. Nagy Dezső și Comitetul de părinți.
Mulțumiri pentru colaborare Fundației Cultural-Științifice ”Gaudeamus”, Sighișoara